หน้าหลัก

  
 ประชาสัมพันธ์
โปรดอ่าน!
หลังจากชำระค่าเรียนแล้ว กรณีที่ขาดเรียนหรือไม่สามารถมาเรียนได้จนจบคอร์ส ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเรียน หรือย้ายคอร์สไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น!
ประกาศโดย   โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2561
สมาชิก ส.ส.ท.
กรณีใช้สิทธิ์สมาชิก ส.ส.ท. ในนามบริษัท หรือ บุคคล กรุณาติดต่อสำนักงานโรงเรียน โทร.02-2599160 ต่อ 1641-3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและปรับราคาบุคคลทั่วไปให้เป็นราคาสมาชิก **หากไม่แจ้งใช้สิทธิ์ก่อนชำระเงินออกใบเสร็จ ทางโรงเรียนจะไม่ดำเนินการคืนเงินและเปลี่ยนแปลงใบเสร็จ ทุกกรณี**
ประกาศโดย   โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2560
รับตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป!!!
Photo
สอบถามเงื่อนไขสมัครเรียนได้ที่ www.tpa.or.th/slc/contact.php
ประกาศโดย   โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan) Tel-2258-0320-5, 0-2259-9160 Fax-0-2662-1019